Fiabilitat del servei

Els nostres tests ràpids d’antígens, tal com recomana l’OMS, tenen una sensibilitat superior al 90 % i una especificitat superior al 99 %.

La sensibilitat mesura la capacitat del test per detectar la malaltia, mentre que l’especificitat és la qualitat per identificar els individus sans.

Els nostres tests ràpids d’antígens per viatjar estan validats, tenen marcatge CE i compleixen les especificacions acceptades per l’Organització Mundial de la Salut per a valors de sensibilitat i especificitat.

Tot i així, el diagnòstic de la presència de SARS-CoV-2 mitjançant tests moleculars, com la PCR, és més fiable que mitjançant el test d’antígens.

L’elecció del tipus de test que has de fer per poder viatjar està condicionada pel país de destí.

Les nostres proves PCR per viatjar tenen una fiabilitat del 99,9 %.

Tots els nostres tests disposen de marcatge CE de les agències reguladores.

Les nostres proves PCR ràpides tenen la mateixa fiabilitat que una PCR convencional.

Tots els nostres tests disposen de marcatge CE de les agències reguladores.

Els nostres tests ràpids d’anticossos tenen una sensibilitat del 87,9 % i especificitat del 100 % respecte de les immunoglobulines M (IgM).

Quant a les immunoglobulines G (lgG), la sensibilitat és del 97,2 % i l’especificitat del 100 %.

Totes les mostres de PCR recollides als centres Fly COVID Test s’analitzen en laboratoris de diagnòstic especialitzats i certificats.

Els nostres laboratoris disposen de les llicències de funcionament de les autoritats competents i operen sota estrictes sistemes de control de qualitat.

Sí, els informes de PCR i d’antígens emesos pels nostres laboratoris compleixen els requisits generals d’acceptació per a viatges internacionals.

És important que comprovis quins són els requeriments específics del teu país de destí.

Els informes estan disponibles en espanyol i en anglès.

Totes les nostres proves es fan utilitzant tests amb marcatge CE, validats i acreditats per les agències reguladores i amb els valors de fiabilitat recomanats per l’Organització Mundial de la Salut.