Sobre els tests COVID-19

La prova PCR pot detectar quantitats minúscules de material genètic en una mostra, en aquest cas la PCR detecta si portes material genètic de virus SARS-CoV-2. En definitiva, és un test diagnòstic per conèixer si ets portador del virus.

És un test de diagnòstic amb la mateixa fiabilitat i sensibilitat que una PCR convencional, però amb el gran avantatge de poder disposar de resultats en només 35 minuts.

El test ràpid d’antígens és un mètode de diagnòstic que és capaç de detectar les proteïnes de la superfície del virus SARS-CoV-2.

La sensibilitat dels tests d’antígens és una mica menor que la dels tests PCR.

El test ràpid d’anticossos és un immunoassaig o prova serològica que permet conèixer si tens anticossos contra el virus SARS-CoV-2 (si has passat la malaltia).

La prova PCR per viatjar es fa amb escovilló a la zona nasofaríngia.

Com la PCR convencional, la prova PCR ràpida es fa amb escovilló a la zona nasofaríngia.

Com la prova PCR, el test ràpid d’antígens per viatjar es fa amb escovilló a la zona nasofaríngia.

El test ràpid d’anticossos es fa a través d’una punció al tou del dit.

Una hora abans de la prova COVID per viatjar evita menjar, beure, fumar o rentar-te les dents.

Actualment no hi ha cap contraindicació coneguda que impedeixi la realització de tests de COVID-19.
Tanmateix, si tens cap pregunta sobre el teu estat de salut amb relació a fer-te qualsevol de les nostres proves de detecció de coronavirus, si us plau, contacta amb nosaltres abans de sol·licitar una cita a través del nostre formulari de contacte.