Condicions d’ús

1.- Dret a la informació

 

Us informem que aquest lloc web (https://www.flycovidtestcenter.com) és propietat d’Arquimea Médical S. L. U, (d’ara endavant, ”Arquimea”), amb CIF (C. I. F.) B87739587, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, i amb domicili social a Margarita Salas, 10, 28919, Leganés (Madrid), ESPANYA.

 

Aquells que accedeixin o utilitzin aquest lloc web es converteixen en USUARIS, que accepten plenament cada Condició d’ús que es detalla a continuació.

 

Els responsables dels serveis prestats en aquest lloc web i descrits en aquest document són:

 

 • Per als serveis prestats en els aeroports Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Reus i Girona-Costa Brava

ARQUIMEA-IMEGEN 1, UTE, CIF: U67741033
Domicili Social: Calle Margarita Salas, 10, 28919, de Leganés (Madrid). Correu electrònic: [email protected]
Constituïda per Arquimea Médical S. L. U, CIF: B87739587 i Instituto de Medicina Genómica S. L. U., CIF: B98165723.

 • Per als serveis prestats en els aeroports César Manrique-Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma-Mazo, Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna i Tenerife Sur
  • ARQUIMEA-IMEGEN 2, UTE, CIF: 67741066 Domicili Social: Calle Margarita Salas, 10, 28919, de Leganés (Madrid). Correu electrònic: [email protected]
   Constituïda per Arquimea Médical S. L. U, CIF: B87739587 i Instituto de Medicina Genómica S. L. U., CIF: B98165723
 • Per als serveis prestats en els aeroports Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga, Sevilla i Jerez
  • ARQUIMEA-LABGENETICS, UTE, CIF: U67788489

Domicilio Social: Calle Margarita Salas, 10, 28919, de Leganés (Madrid). Correu electrònic:  [email protected]
 Constituïda per Arquimea Médical S. L. U, CIF: B87739587 i Laboratorio de Genética Clínica, S. L., CIF:  B83959833

 

 

L’usuari (d’ara endavant “l’Usuari”) podrà contactar amb Arquimea  i la UTE a través de l’adreça de correu electrònic següent:  [email protected]

 

 

 

2.- Ús del Lloc Web

 

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc Web. El Lloc Web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, programes o dades, contingut multimèdia i informació (d’ara endavant, “Contingut”) pertanyent a Arquimea o a tercers, als quals l’Usuari pugui tenir accés.

 

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels Continguts i els Serveis oferts a través del Lloc Web i, sense cap limitació, a no utilitzar-los per a:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, que recolzin el terrorisme o atemptin contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Introduir o difondre virus informàtics o altres sistemes físics o lògics qualssevol, que siguin susceptibles de provocar els danys mencionats anteriorment.
 • Intentar accedir, utilitzar o manipular dades del responsable, dels tercers proveïdors o d’altres Usuaris.
 • Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol forma de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, tret que hi hagi autorització d’Arquimea.
 • Suprimir, ocultar o manipular els Continguts subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial i les altres dades identificatives d’aquests drets del responsable o de tercers, inclosos en els continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o altres mecanismes qualssevol d’informació que puguin inserir-se en els Continguts.
 • Intentar accedir o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’Usuari serà responsable de la veracitat i la legalitat de la informació facilitada a través dels formularis utilitzats per a accedir a determinats continguts o serveis oferts en el Lloc Web.

 

Arquimea es reserva el dret d’investigar i denunciar qualssevol de les conductes mencionades abans de conformitat amb la llei, així com de col·laborar amb les autoritats en la investigació d’aquestes accions.

 

Per la mateixa raó, ens reservem també el dret d’eliminar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que fossin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al nostre entendre, no fossin escaients per a la seva publicació.

 

En qualsevol cas, Arquimea no serà responsable de les opinions abocades per l’Usuari a través dels fòrums, xats o altres eines de participació, ni de l’ús que els Usuaris en fessin de qualsevol Contingut inclòs en el Lloc Web.

 

Arquimea podrà suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accés al Lloc Web per tal de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, Arquimea informarà l’Usuari, amb temps suficient, de la data prevista per a la suspensió dels Serveis.

 

 

 

3.- Propietat Intel·lectual

 

Tots els drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Contingut d’aquest Lloc Web i el seu disseny gràfic (inclosos, a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software, textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) són propietat exclusiva d’Arquimea, o d’un tercer que hagi autoritzat el seu ús,  per tant és  Arquimea  qui té els drets exclusius del seu ús o explotació.

 

Per això, i d’acord amb allò establert en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com en la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques i legislació complementària en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial, queda prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició,  o qualsevol altre explotació o modificació, total o parcial, sense la prèvia autorització expressa d’Arquimea, de qualsevol Contingut inclòs en el Lloc Web.

 

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’Arquimea o de tercers. Podeu visualitzar els elements del lloc web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui exclusivament per al vostre ús personal i privat.

La legitimació sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial, corresponents als Continguts subministrats pels Usuaris, és de responsabilitat exclusiva d’aquests, per tant els Usuaris es comprometen a mantenir indemne a Arquimea enfront de qualsevol reclamació de tercers derivada de l’ús il·lícit dels Continguts del Lloc Web.

 

4.- Política de privacitat i protecció de dades

 

El tractament de les dades recollides es durà a terme sempre d’acord amb la legislació vigent en matèria de privacitat i protecció de dades tal com s’estableix en la política de privacitat següent: https://flycovidtestcenter.com/politica-de-privacidad/

 

5.- Política de galetes

 

L’accés i ús d’aquest Lloc Web pot implicar l’ús de galetes. El tipus i ús que se’n faci s’explica a la nostra política de galetes: https://flycovidtestcenter.com/politica-de-privacidad/

 

6.- Procés de pagament

 

La comunicació amb la plataforma de pagament es realitza mitjançant protocols de xifrat que garanteixen la vostra seguretat.

Arquimea i la UTE no accedeixen ni emmagatzemen cap dada sobre la targeta de crèdit o mètode de pagament utilitzat. La venda a menors de 18 anys està prohibida.

El client garanteix que està autoritzat a utilitzar la targeta de crèdit o dèbit, o els mitjans utilitzats per al pagament.

Els termes i condicions de pagament són els establerts per la plataforma de pagament corresponent.

Per a pagaments amb targeta, només s’accepten targetes de crèdit VISA O MASTERCARD. En aquest cas, garantim que cada una de les transaccions realitzades a flycovidtestcenter.com són 100 % segures. Totes les operacions que impliquin la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur. flycovidtestcenter.com utilitza un sistema de comunicació SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmeteu viatja encriptada a través de la xarxa. (Si voleu saber-ne més, visiteu la nostra secció de Pagament Segur). Així mateix, les dades sobre la vostra targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades, sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda) del Banc. En fer el pagament amb una TARGETA VISA o MASTERCARD, sempre es sol·licitarà la informació següent: el número de la targeta, la data de caducitat i un Codi de Validació que coincideixi amb els últims 3 dígits del número imprès en cursiva en el revers de la vostra targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

 

7.- Exclusió de garanties i responsabilitat

 

Arquimea declara que ha implantat els controls necessaris que, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, permeten el bon funcionament del seu Lloc Web, així com l’absència de virus i components nocius. Tanmateix, Arquimea no es fa responsable de:

 • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts i Serveis.
 • L’absència d’errors en el Contingut o la correcció de qualsevol defecte que es pugui produir.
 • L’absència de virus o altres components nocius.
 • Danys causats per qualsevol persona que violi els sistemes de seguretat del lloc web.

 

8.- Duració i modificació

 

Les presents Condicions d’ús estaran en vigor de forma indefinida, i Arquimea podrà realitzar canvis en les dites condicions especificades, que entraran en vigor des del moment de la seva publicació.

Arquimea es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes al Lloc Web, com ara l’eliminació, addició o modificació tant dels Continguts com dels Serveis que presta, així com de la forma en què aquests es col·loquen o presenten.

Es consideren vigents les condicions publicades en el moment en què l’Usuari accedeixi o utilitzi el Lloc Web.

L’accés o ús del Lloc Web s’entendrà com una acceptació per part de l’Usuari de les presents Condicions d’ús i les seves disposicions i, si escau, dels canvis que es realitzin en elles.

 

9.- Enllaços

 

En cas que a www.flycovidtestcenter.com es facilitessin enllaços cap a altres llocs d’Internet, Arquimea  no exercirà cap tipus de control sobre aquests drets i continguts.

En cap cas Arquimea assumirà responsabilitat alguna pels continguts o serveis als quals s’accedeixi a través de qualsevol enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, extensió, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels dits textos d’ancoratge o altres llocs d’Internet.

L’Usuari accedeix a aquests continguts sota la seva pròpia responsabilitat i subjecte a les condicions d’ús que regeixen aquests llocs.

Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

10.- Dret d’exclusió

 

Arquimea es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús contingudes en les presents Condicions d’ús.

 

11.- Informació general

 

Arquimea perseguirà l’incompliment de les clàusules de les presents Condicions d’ús, així com qualsevol altre ús indegut del Lloc Web, exercint les accions civils i penals que li puguin correspondre.

 

12.- Legislació aplicable i jurisdicció

 

La relació entre Arquimea i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol conflicte es sotmetrà davant els Tribunals de la ciutat de Madrid.

TERMES I CONDICIONS PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEST PCR PER AL DIAGNÒSTIC DE LA COVID-19, ANTÍGENS I ANTICOSSOS DE LA MALALTIA

Els responsables dels serveis prestats en aquest lloc web i descrits en aquest document són:

 

 • Per als serveis prestats en els aeroports Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Reus i Girona-Costa Brava

ARQUIMEA-IMEGEN 1, UTE, CIF: U67741033
Domicili Social: Calle Margarita Salas, 10, 28919, de Leganés (Madrid). Correu electrònic:[email protected]
Constituïda per Arquimea Médical S. L. U, CIF: B87739587 i Instituto de Medicina Genómica S. L. U., CIF: B98165723.

 • Per als serveis prestats en els aeroports César Manrique-Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma-Mazo, Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna i Tenerife Sur
  • ARQUIMEA-IMEGEN 2, UTE, CIF: 67741066 Domicili Social: Calle Margarita Salas, 10, 28919, de Leganés (Madrid). Correu electrònic: [email protected]
   Constituïda per Arquimea Médical S. L. U, CIF: B87739587 i Instituto de Medicina Genómica S. L. U., CIF: B98165723
 • Per als serveis prestats en els aeroports Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga, Sevilla i Jerez
  • ARQUIMEA-LABGENETICS, UTE, CIF: U67788489

Domicilio Social: Calle Margarita Salas, 10, 28919, de Leganés (Madrid). Correu electrònic:  [email protected]
 Constituïda per Arquimea Médical S. L. U, CIF: B87739587 i Laboratorio de Genética Clínica, S. L., CIF:  B83959833

 

D’ara endavant ens referirem a ells com a ”la UTE”.

 

Ús general dels serveis de proves PCR, proves ràpides d’antígens i proves ràpides d’anticossos (d’ara endavant, els “Serveis”):

Declaracions i garanties per a la prestació dels Serveis:

 • Que contracteu la prestació dels Serveis de forma lliure, legítima i informada, i que entengueu el seu procediment.
 • Que les dades personals, informació i fets que s’hagin posat en coneixement de la UTE per a la prestació del servei siguin veraços i exactes.
 • Que conegueu el contingut i abast de la presa de mostres i tot el procés de realització de les proves: PCR, anticossos (test ràpid) i antígens (test ràpid).
 • Que les mostres del vostre cos per a la prestació dels Serveis siguin única i exclusivament vostres, que s’hagin pres seguint les instruccions del treballador sanitari.

 

En acceptar la Compra, el Client declara que coneix i accepta els termes i les condicions següents:

 

 1. Els Serveis prestats per la UTE

 

Utilitzant el nostre servei, els usuaris de l’aeroport poden sotmetre’s a les proves analítiques per a diagnosticar la presència d’ARN viral (PCR) de COVID-19 en mostres de saliva o nasofaríngies (PCR), prova diagnòstica per a la presència de proteïna viral (antígens) de COVID-19 en mostres de saliva o nasofaríngies, i proves serològiques que indiquen la reacció immune del subjecte al virus causant de COVID-19 (anticossos sota ELISA o casset de flux lateral). Després poden obtenir els seus resultats el mateix dia en què es pren la mostra.

 

 1. Cites

 

Per a sotmetre’s a les proves, es pot reservar una cita a través del Lloc Web www.flycovidtestcenter.com o directament en les instal·lacions instal·lades a l’aeroport seleccionat.

En alguns moments, l’hora de la cita pot ser aproximada a causa de l’alt flux de persones sotmeses a proves en els nostres centres.

 

 1. Els resultats dels Serveis

 

Per a les proves ràpides d’antígens o anticossos, els resultats estaran disponibles en 15-20 minuts i els resultats de les proves PCR estaran disponibles en menys de 12 hores*.

 

*12 hores és un període estimatiu per als resultats i pot variar depenent del volum de proves en l’aeroport / el centre i dels possibles incidents sobre els quals la UTE no té control.

 

 1. Pagament pels Serveis

 

Quan les cites es reserven amb antelació, el pagament es realitzarà amb targeta a través del Lloc Web www.flycovidtestcenter.com.

Si el Client acudeix directament a les instal·lacions establertes a l’aeroport seleccionat, els pagaments es poden realitzar amb targeta i en efectiu.

 

 1. Canvis i reemborsaments

 

 • Reemborsaments i canvis

En cap cas serà reemborsable el preu del servei. En cas d’errors exclusivament imputables a la prestació del servei, el Client podrà concertar una nova cita sense cost abans del 30 de juny de 2022 i almenys amb 48 hores d’antelació a la nova data de cita.

 • Cancel·lacions

El servei contractat es pot cancel·lar fins a 48 hores abans de la cita. La cancel·lació del servei contractat no donarà dret a cap reembors; podeu modificar la vostra cita fins al 30 de juny de 2022. Si el Client cancel·la amb menys de 48 hores d’antelació, no es reemborsarà l’import del servei contractat i no tindrà dret a la modificació de la cita.

 • Desistiment

Quan pagueu el servei contractat renuncieu al dret de desistiment i us podreu acollir a allò disposat en l’apartat anterior “Cancel·lacions”, per a la qual cosa doneu el vostre consentiment exprés a la renúncia al dret de desistiment.

 

 1. Responsabilitat per danys i perjudicis

 

Si, a causa de raons no atribuïbles a la UTE, no fos possible executar amb èxit el servei, les parts s’esforçaran per tal de trobar solucions alternatives; altrament, es donarà per finalitzat.

La UTE no serà responsable de cap cost generat per causes no imputables a ella.

Collectius amb dret a descompte.

 

Els treballadors de les companyies amb qui Fly Covid Test Center tingui un acord comercial per a l’aplicació de descomptes subscrit a la data de la compra de qualsevol de les proves analítiques ofertes per Fly Covid Test Center (d’ara endavant, els Treballadors amb Dret a Descompte ”), es podran beneficiar d’un descompte del 15% aplicable sobre el preu final a cadascuna de les proves relatives als Serveis (d’ara endavant, el “Descompte”).

 

Els Treballadors amb Dret a Descompte hauran d’acreditar la seva identitat i pertinença a la companyia amb qui Fly Covid Test Center tingui un acord comercial de descompte (d’ara endavant, la/les “Empresa/es Beneficiària/es*”) en el moment de personar-se a l’establiment per sotmetre’s a qualsevol de les proves analítiques. Per a això, el Treballador amb Dret a Descompte haurà de presentar, a més del seu DNI/passaport, la targeta/certificat de pertinença a l’Empresa Beneficiària que ho acrediti com a tal. En cas que el Treballador amb Dret a Descompte no acrediti la seva identitat i pertinença a l’Empresa Beneficiària d’acord amb això, es procedirà a la devolució de l’import pagat amb el dret a Descompte i, per sotmetre’s a qualsevol dels Serveis, haurà d’abonar el preu normal del mateix sense Descompte.

 

Els acompanyants del Treballador amb Dret a Descompte podran beneficiar-se del Descompte sobre el preu final a cadascuna de les proves ofertes per Fly Covid Test Center, sempre que el Treballador amb Dret a Descompte, acumulativament: (i) els acompanyi personalment, (ii ) acrediti la seva identitat en la forma descrita a l’apartat precedent, i (iii) hagi contractat i per tant se sotmeti també a qualsevol de les proves analítiques ofertes per Fly Covid Test Center.

 

En cas que el Treballador amb Dret a Descompte no se sotmeti a cap dels Serveis, encara que els seus acompanyants sí que ho facin, no se’ls aplicarà el Descompte a aquests últims.