Test verola del mico

Prova per a la detecció del virus causant de la verola del mico (MPXV)

Test de la verola del mico a l’aeroport

La prova detecta la presència del virus causant de la verola del mico. A aquest efecte, es prendrà una mostra petita amb hisop directament a partir d’una pústula i es realitzarà la seva anàlisi mitjançant tècniques de PCR a temps real d’alta sensibilitat i especificitat.   La verola del mico és una malaltia infecciosa ocasionada per un virus que pertany a la mateixa família que el virus de la verola tradicional, ja erradicada des del 1979. Malgrat això, els darrers mesos, la verola del mico s’ha estès a regions on mai abans s’havien registrat casos. Per això, la seva detecció precoç és una eina essencial per a frenar la seva expansió.   Els símptomes de la malaltia apareixen en un període de 6 a 16 dies després de la infecció, encara que de forma ocasional poden aparèixer entre 5 i 21 dies després.

Test verola del mico

Detecta la presència del virus de la verola del mico

79€

93048@2x

Hisop sobre la pell

Tipus de mostra

clock-icon-symbol-sign-vector@2x

Resultats*

L’entrega dels resultats es farà el dia següent hàbil de la realització de la prova. Les mostres preses els divendres, dissabtes i diumenges rebran els seus resultats al llarg del dilluns

Test disponible només als aeroports: Madrid T2 i T4

Què analitza el test de la verola del mico?

El Test detecta una infecció activa del virus de la verola del mico per reconeixement específic de l’ADN viral mitjançant l’ús de tècniques de PCR ultrasensible.
Les persones amb verola simiesca o del mico acostumen a presentar una granissada a la zona genital o prop d’aquesta zona, però també poden aparèixer en altres parts del cos, com les mans, els peus, el pit, el rostre o la boca. Altres símptomes de la verola del mico poden incloure febre i calfreds, esgotament, dolors musculars, mals de cap o inflamació dels ganglis limfàtics.
Els símptomes solen aparèixer entre els 6 i 16 dies des de la infecció, encara que poden aparèixer fins als 21 dies. La verola del mico es pot transmetre des dels primers símptomes fins que les lesions cutànies desapareguin. La malaltia en general pot durar fins a 4 setmanes.
La verola del mico es transmet per contacte estret a nivell de la pell: contacte directe amb una granissada d’algú que porta el virus, tocar objectes o superfícies manipulades per una persona infectada, o per contacte amb la mucosa respiratòria. El contacte directe es pot produir a través de relacions sexuals, abraçades, petons o massatges.

Fiabilitat del test per a la verola del mico

Realitzem una prova d’alt rendiment, amb una elevada fiabilitat: sensibilitat del 100% i especificitat > 99%. Per tal de poder garantir la fiabilitat dels resultats, s’ha de tenir en compte el període finestra o d’incubació. Aquest període determina el temps que ha de transcórrer des que es produeix el contacte de risc fins que es realitza la prova. La nostra prova es recomana per a la detecció del virus de la verola del mico un cop hagin transcorregut 12 dies, de mitjana, des del contacte de risc.

Presa de la mostra

La verola del mico es detecta a través d’una mostra presa amb un bastonet de cotó sobre la pell (hisop). Per a assegurar la major fiabilitat de la prova, cal prendre la mostra que s’ha d’analitzar amb un raspat suau de les pústules amb l’hisop. En cas que no hi hagi lesions cutànies es podrà realitzar la prova a partir d’altres parts de l’organisme, malgrat que la fiabilitat dels resultats es pugui reduir molt.

Resultats en 24 h

Els resultats de la teva prova s’enviaran al correu electrònic que proporcionis en la teva reserva, en tan sols 24 h. Els resultats de mostres preses els divendres, dissabtes i diumenges s’entregaran el dilluns.

Laboratoris acreditats

Totes les mostres recollides i analitzades en els nostres centres Fly COVID Test es supervisen per laboratoris clínics acreditats, sota les normes de qualitat ISO 9001:2015. La prova disponible per al virus de la verola del mico (MPXV) és un producte amb marcatge CE-IVD. Es tracta d’una prova molecular per a la detecció de l’ADN viral mitjançant tècniques de PCR ultrasensibles i específiques. Mitjançant la identificació ràpida i precisa de persones positives per al MPXV, es podran derivar més ràpidament perquè rebin l’atenció adequada alhora que s’aconsegueix contenir la propagació de la malaltia.

Què és el període finestra?

El període finestra és un indicador de la forquilla de temps d’incubació del patogen fins a l’aparició d’una simptomatologia evident, per la qual cosa dona una idea del temps que ha de transcórrer per a fer un test de la verola del mico de forma fiable.

El període finestra de l’assaig realitzat als nostres centres per a la detecció de la verola del mico és de 6 a 16 dies.

On està disponible el servei del test per a la verola del mico?

Aeroports a Madrid

No, no caldrà que estiguis en dejú per a fer-te una prova. Pots fer-te-la en qualsevol moment del dia.
Els nostres resultats s’emetran el dia següent des de l’extracció de la mostra. Els resultats de les mostres preses els divendres, dissabtes i diumenges s’entregaran el dilluns. No obstant això, si no reps els teus resultats en aquest temps, truca al nostre servei d’atenció al client al +34 91 825 76 57 o escriu-nos al formulari de contacte següent.
Sí. Són 100% confidencials i no es compartiran amb cap altra part, inclòs el teu metge de capçalera. Els resultats no s’inclouran en els teus registres mèdics. Es requereix el teu número de referència únic per a obtenir els teus resultats; no s’entregaran sense això.
En l’informe de resultats del test per PCR s’indica un resultat positiu o negatiu. En cas que sí que hi hagi infecció, apareixerà com a positiu i si hi ha absència d’infecció, apareixerà un resultat negatiu.
El resultat positiu de la prova evidencia la presència d’una infecció activa del virus de la verola del mico. Des de la presa de mostra fins al resultat de la prova es recomana prendre precaucions oportunes per tal d’evitar la possibilitat de la seva propagació.
Sí, si no s’ha respectat el període finestra. Per això sempre recomanem tenir en compte els dies transcorreguts des de l’exposició o contacte de risc, abans de fer-se una prova. Tingues en compte que el període finestra per al test que fem per a la detecció de la verola del mico és de 6 a 16 dies.