Cita previa

Para pedir cita debes seleccionar o aeroporto onde queres realizar a túa proba COVID-19 e o tipo de proba que necesites.

No calendario busca a data que mellor se axuste ás túas necesidades e enche o formulario. Antes de confirmar a cita, revisa os teus datos persoais, xa que serán os que aparecerán no teu informe de resultados.

Dada a alta demanda do servizo, recomendamos acudir sempre cunha cita previa, xa que do contrario non poderemos asegurar a dispoñibilidade do servizo. Ademais, os prezos con cita e sen cita varían nalgúns dos nosos centros Fly COVID Test. Para conseguir un prezo máis económico recomendamos pedir cita previa.

O noso calendario web está actualizado con todas as citas dispoñibles.
No noso teléfono de atención telefónica non dispoñemos de máis citas. Polo tanto, se non aparece dispoñible a data que necesita, se debe a que os nosos centros están completos para esa data/hora.

Non, deberás pedir cita a través da páxina web, facendo clic nos botóns pedir cita. Non podemos reservar citas no teu nome, xa que a reserva leva asociado o pagamento do servizo.

Tras finalizar el pago online de tu cita de prueba COVID en tu aeropuerto de salida, deberás recibir un correo electrónico de confirmación de cita (revisa tu carpeta de correo no deseado). Si no lo recibes, comprueba si has realizado correctamente el pago online.