Fiabilidade do servizo

Os nosos test rápidos de antíxenos, tal como recomenda a OMS, teñen unha sensibilidade maior do 90% e unha especificidade maior do 99%.
A sensibilidade mide a capacidade do test para detectar a enfermidade, mentres que a especificidade é a calidade para identificar aos individuos sans.

Os nosos test rápidos de antíxenos para viaxar están validados, teñen marcado CE e cumpren coas especificacións aceptadas pola Organización Mundial de la Saúde para valores de sensibilidade e especificidade.
Aínda así, o diagnóstico da presenza de SARS-CoV-2 mediante test moleculares, como a PCR, é máis fiable que mediante o test de antíxenos.
A elección do tipo de test que tes que realizar para poder viaxar está condicionada polo país de destino.

As nosas probas PCR para viaxar teñen unha fiabilidade do 99,9 %.
Todos os nosos test dispoñen de marcado CE das axencias reguladoras.

As nosas probas PCR rápidas teñen e mesma fiabilidade que unha PCR convencional.
Todos os nosos test dispoñen de marcado CE das axencias reguladoras.

Os nosos test rápidos de anticorpos teñen unha sensibilidade do 87,9% e especificidade do 100% respecto ás inmunoglobulinas M (IgM).
En canto ás inmunoglobulinas G (lgG), a sensibilidade é do 97,2% e a especificidade do 100%.

Todas as mostras de PCR recollidas nos centros Fly COVID Test analízanse en laboratorios de diagnóstico especializados e certificados.
Os nosos laboratorios dispoñen das licencias de funcionamento das autoridades competentes e operan baixo estritos sistemas de control de calidade.

Si, os informes de PCR e de antíxenos emitidos polos nosos laboratorios cumpren cos requisitos xerais de aceptación para viaxes internacionais.
É importante que comprobes cales son os requisitos específicos do teu país de destino.
Os informes están dispoñibles en español e en inglés.
Todas as nosas probas realízanse utilizando test con marcado CE, validados e acreditados polas axencias reguladoras e cos valores de fiabilidade recomendados pola Organización Mundial da Saúde.