Test varíola do mono

Proba para a detección do virus causante da varíola do mono (MPXV)

Test da varíola do mono no aeroporto.

A proba detecta a presenza do virus causante da varíola do mono. Para este fin, tomarase unha pequena mostra con hisopo directamente a partir dunha pústula e a súa análise farase mediante técnicas de PCR en tempo real de alta sensibilidade e especificidade. A varíola do mono é unha enfermidade infecciosa ocasionada por un virus da mesma familia que o virus da varíola tradicional, xa erradicada dende 1979. Con todo, nos últimos meses a varíola do mono estendeuse a rexións nas que nunca se rexistraran casos. Por iso, a súa detección temperá é unha ferramenta esencial para frear a súa expansión. Os síntomas da enfermidade aparecen nun período de 6 a 16 días dende a infección, aínda que de maneira ocasional poden aparecer nun prazo de 5 a 21 días.

Test varíola do mono

Detecta a presenza do virus da varíola do mono

79€

93048@2x

Hisopado sobre a pel

Tipo de mostra

clock-icon-symbol-sign-vector@2x

Resultados*

A entrega dos resultados farase no seguinte día hábil ao da realización da proba. As mostras tomadas os venres, sábados e domingos recibirán os seus resultados ao longo do luns.

Test dispoñible só nos aeroportos: Madrid T2 e T4

Que analiza o test da varíola do mono?

O test detecta unha infección activa do virus da varíola do mono por recoñecemento específico do ADN viral mediante técnicas de PCR ultrasensible.
As persoas con varíola símica ou varíola do mono adoitan presentar un sarabullo na área xenital ou preto dela, aínda que tamén poden aparecer noutras partes do corpo, como as mans, os pés, o peito, o rostro ou a boca. Outros síntomas da varíola do mono poden incluír febre e calafríos, esgotamento, dores musculares, dores de cabeza ou inflamación dos ganglios linfáticos.
Os síntomas adoitan aparecer entre 6 e 16 días dende a infección, aínda que poden aparecer ata 21 días despois. A varíola do mono pode transmitirse dende os primeiros síntomas ata que desaparecen as lesións cutáneas. Polo xeral a enfermidade pode durar ata 4 semanas.
A varíola do mono transmítense por contacto estreito ao nivel da pel: contacto directo cun sarabullo de alguén que porta o virus, tocar obxectos ou superficies manipuladas por unha persoa infectada, ou por contacto coa mucosa respiratoria. O contacto directo pódese producir a través de relacións sexuais, apertas, bicos ou masaxes.

Fiabilidade do test da varíola do mono

Realizamos unha proba de alto rendemento, cunha fiabilidade elevada: sensibilidade do 100% e unha especificidade > 99%. Para poder garantir a fiabilidade dos resultados, cómpre ter en conta o período ventá, ou de incubación. Este período determina o tempo que debe transcorrer dende que se produciu o contacto de risco ata a realización da proba. A nosa proba está recomendada para a detección do virus da varíola do mono unha vez transcorridos 12 días, como media, dende o contacto de risco.

Toma da mostra

A varíola do mono detéctanse a través dunha mostra tomada cun bastonciño de algodón sobre a pel (hisopo). Para asegurar a maior fiabilidade da proba cómpre tomar a mostra para analizar mediante un raspado suave das pústulas co hisopo. No caso de non haber lesións cutáneas a proba poderá realizarse a partir doutras partes do organismo, aínda que a fiabilidade dos resultados pode ser moi reducida.

Resultados en 24 h

Os resultados da túa proba serán enviados ao correo electrónico que proporciones na túa reserva, en tan só 24 h. Os resultados das mostras tomadas os venres, sábados e domingos serán entregados o luns.

Laboratorios acreditados

Todas as mostras recollidas e analizadas nos nosos centros Fly COVID Test están supervisadas por laboratorios clínicos acreditados, conforme as normas de calidade ISO 9001:2015. A proba dispoñible para o virus da varíola do mono (MPXV) é un produto con marcado CE-IVD. Trátase dunha proba molecular para a detección do ADN viral mediante técnicas de PCR ultrasensibles e específicas. Mediante a rápida e precisa identificación de persoas positivas para o MPXV, poderanse derivar máis rapidamente para que reciban a atención adecuada ao mesmo tempo que se logra conter a propagación da enfermidade.

Que é o período ventá?

O período ventá é un indicador do intervalo de tempo de incubación do patóxeno ata a aparición dunha sintomatoloxía evidente e dá unha idea do tempo que ten que transcorrer para a realización dun test da varíola do mono de forma fiable.

O período ventá do ensaio realizado nos nosos centros para a detección da varíola do mono é de 6 a 16 días.

Onde está dispoñible o servizo do test da varíola do mono?

Aeroportos en Madrid

Non, non é preciso estar en xaxún para realizar unha proba. Podes facelo en calquera momento do día.
Os nosos resultados emitiranse ao día seguinte da extracción da mostra. Os resultados das mostras tomadas os venres, sábados e domingos serán entregados o luns. Con todo, se non recibes os teus resultados dentro deste tempo, chama ao noso servizo de atención ao cliente +34 91 825 76 57 ou escríbenos a través do seguinte formulario de contacto.
Si, son 100% confidenciais e non se compartirán con ningunha outra parte, incluído o teu médico de cabeceira. Os resultados non se incluirán nos teus rexistros médicos. Para obter os teus resultados é preciso o teu número de referencia único; non se entregarán sen el.
No informe de resultados do test por PCR indícase un resultado positivo ou negativo. No caso de que haxa infección, aparecerá como positivo, e se hai ausencia de infección, aparecerá un resultado negativo.
O resultado positivo da proba evidencia a presenza dunha infección activa do virus da varíola do mono. Dende a toma da mostra ata o resultado da proba recoméndase tomar as precaucións oportunas para evitar a posibilidade da súa propagación.
Si, se non se respectou o período ventá. Por iso sempre recomendamos ter en conta os días transcorridos dende a exposición ou contacto de risco antes de facer a proba. Ten en conta que o período ventá para o test que realizamos para a detección da varíola do mono é de 6 a 16 días.